Vinska kraljica Slovenije 2022

ANA PROTNER

Aktualno

 

Prospekt

Vinogradniška kultura je v naših krajih zelo bogata in posebej čaščena. Z vinom je povezano marsikaj, od navad in šeg, kmetijstva kot zelo pomembne panoge, do kulture, turizma, verskih obredov, ima pa tudi simbolni pomen. Vino izraža dobrodošlico, gostoljubje, radost, je družabna pijača. V vsaki kaplji vina je sled trdega dela vinarja, njegovo srce in duša. Vino je neštetokrat opevano v pesmih, zdravljicah, napitnicah, cerkvenih besedilih in ima veliko zavetnikov. Vinu je Zemlja mati, Sonce oče in vinar Usoda.

Vino hodi s človekom v zgodovini z roko v roki, njegova kultura je stara vsaj devet tisoč let. Prva trta vinifera se je pojavila še pred človekom, v eocenu. Iz legende mesta Herat, kjer je živel mogočen vladar Šameran, izhaja še danes veljavna značilnost, da je vino za zdravje in počutje čudovita pijača, dokler ne prekoračimo praga, ko to postane strup, ki osmeši in naredi za norca vsakogar – tudi velikega misleca. Grki so verjeli, da vino in grozdje nista samo božji dar, temveč tudi simbolno utelešenje boga Dioniza na zemlji.

Vino lahko zdravi in krepi. V svetu krožijo številne študije in raziskave – pozitivne in negativne, ki narekujejo neke trende, pa vendar vedno drži da je skrivnost v pravi količini in vsekakor v kvaliteti. Vino ima številne lastnosti, ki ugodno vplivajo na naš organizem. Zdravilnost vina se skriva v grozdju. Je antioksidant, zavira oksidacijo in vsebuje zelo pomembne vitamine. Vino je kot ženska, lahko te prevzame, osvoji, začara ali odvrne. Zaskrbljujoč pa je podatek, da mladi posegajo po manj kvalitetnih alkoholnih pijačah in jih mešajo z gaziranimi, kar je seveda zdravju škodljivo. Pomembno je, da se zavzemamo za kulturo pitja vina, predvsem med mladimi, da bi lažje ločili kvaliteto od kvantitete. Kultura uživanja vina in vinska kultura sta tesno prepleteni. Gre za omikano konzumiranje vina, od izbire kozarcev, temperature, postrežbe, zaporedja vin, povezovanja s kulinariko, ki je danes zelo pomembno. Tudi to je treba približati mladim in preostalim ljubiteljem vina. Vino in hrana sta užitek.

Slovenija je raznolika s tremi vinorodnimi deželami, kjer se nahaja kar devet vinorodnih okolišev s svojimi bogatimi značilnostmi, ki se uvrščajo v sam svetovni vrh. Slovenski vinogradi, zasajeni na idealnih legah, se bohotijo v središču evropskega vinogradniškega pasu. Naša ponudba vin je zelo pestra, saj se v Sloveniji mešajo vplivi različnih podnebij, tako da tla nudijo rast kar 52 vrstam trte. Prav tako je izrednega pomena vračanje k naravi in miselnosti, da lahko okusimo moč vina, v katerem je harmonija narave in človeške roke. V Sloveniji smo lahko ponosni na veliko mero odgovornosti do narave, saj je marsikateri vinar spremenil svojo filozofijo do narave, vina in ljudi, kjer ne gre samo za modni trend, temveč za razumevanje in način življenja. Kar dajemo to žanjemo, narava in človek imata skupen prostor. Zavedati se moramo, da človek pripada zemlji, ne zemlja človeku.

Moje poslanstvo je verjeti in širiti prepoznavnost slovenskih vin doma in v svetu, kjer nas poznajo vinski strokovnjaki, poznavalci, preostali vinopivci pa manj. Potruditi se moramo tudi na tem področju. Želim in verjamem, da bom uspešno širila dober glas naših vin, vinarjev in njihovih zgodb. Naloga vinske kraljice bi morala biti tudi izobraževalna, za druge in samo vinsko kraljico. Njena vloga namreč ni samo udeležba na prireditvah, temveč se mora dodatno izobraževati na vinskem področju, širiti kulturo vina, ozaveščati ljudi o pomenu vinske kulture … Ne nazadnje se mora udeleževati tudi mednarodnih vinskih sejmov, dogodkov in predstavitev, kjer so prisotni naši vinarji. Prizadevala si bom za širitev vinskega turizma, ki je v Sloveniji še bolj ali manj v povojih, saj bi to moral biti razvojni projekt, in ne le promocijski. Imamo pa vse pogoje. Vinska kraljica bi morala imeti večjo vlogo pri oblikovanju vinskega turizma, saj je to naše poslanstvo. Zato je moja želja, da tudi na tem področju napredujemo in se naučimo ceniti, kar imamo. Tujci nas ne opisujejo brez razloga kot zeleni zaklad Evrope.

Vino je kultura in hvaležnost. Je umetnost. Je zgodba, tradicija, družina. Je odrekanje in veselje. Vino povezuje, razveže jezik in iz neznanca lahko naredi prijatelja. Kozarec vina je ljubezen, ljubezen pa je iskra življenja. Smisel življenja je v ljubezni, ki daje vse odtenke občutenja sreče. In vino je vinarjeva ljubezen. Naj postane tudi vaša.

Ana Protner, 25. vinska kraljica Slovenije