Institucija Vinska kraljica Slovenije skrbi za promocijo slovenskih vin, vinogradništva in slovenske vinorodne dežele. Vinska kraljica Slovenije v domovini in svetu predstavlja slovenski turizem in slovensko kulturno dediščino. Širi kulturo pridelovanja, negovanja in kulturnega uživanja vina…

Vinsko kraljico Slovenije vsako leto izbere posebna komisija na osnovi javnega natečaja. Za ta laskavi naziv se lahko potegujejo dekleta, ki dokažejo dobro splošno znanje, poznavanje vinogradništva in vinarstva v Sloveniji ter znanje pri ponujanju in postrežbi vina. Znati morajo suvereno javno nastopati v slovenskem in v enem od svetovnih tujih jezikov…

Da sodi Pomurski sejem med najbolj zveste dvorjane in rezidence vinske kulture, dokazuje tudi z Odprtim državnim ocenjevanjem vin – Vino Slovenija Gornja Radgona, s predstavitvijo vinogradništva na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu – AGRA, z mednarodnimi ocenjevanji kakovosti prehrambenih izdelkov, ter z Vinskim hramom, ki je na sejmišču v Gornji Radgoni pravo svetišče plemenite kapljice…

Kontakt

mag. Tjaša Kos, Društvo Kelih
Ključarovci 66, 9242 Križevci pri Ljutomeru
tel.: 041 357 520,
e-pošta: info@kelih.si.